Organizácia obchodných stretnutí

Business meetings

OnlySlovakia Váš spoľahlivý partner pri organizácii obchodných stretnutí na Slovensku.

Obchodné stretnutia sú nevyhnutným prvkom vytvárania nových partnerských vzťahov pre rozvoj podnikania.

OnlySlovakia na Slovensku organizuje pre vás a / alebo vašich zamestnancov obchodné stretnutia, technické návštevy, okrúhle stoly, prezentácie, konferencie a výstavy.

OnlySlovakia je pripravená vyriešiť tieto úlohy:

  • Príprava návštev výrobných podnikov, štátnych podnikov a priemyselných objektov na odovzdávanie skúseností, školenia, uzatváranie zmlúv;
  • Dohodnutie obchodných stretnutí so zástupcami zahraničných firiem a štátnych štruktúr;
  • Organizácia a realizácia seminárov v zahraničí;
  • Organizácia návštev odborných výstav, konferencií a kongresov;
  • Vízová, poisťovacia, dopravná asistencia;
  • Zabezpečenie stravovania, ubytovania, transferov;
  • Príprava doplnkových podujatí a zábavného programu;
  • Podpora, konzultácie.

Pridať komentár