Účasť na výstavách

Conferences and exhibitions tours

OnlySlovakia  organizuje účasť firiem z rôznych krajín na kongresových a výstavných podujatiach na Slovensku.

OnlySlovakia spolupracuje so všetkými výstavníckymi spoločnosťami na Slovensku.

Spolupráca s nami – to je:

 • Vysoká úroveň služieb
 • Efektívny spôsob prezentovať zahraničným klientom možnosť vstupu na Slovenský trh.

Pre účastníkov výstavných podujatí a Kongresov OnlySlovakia poskytuje komplexné služby:

 • rezervácia a prenájom výstavnej plochy;
 • akreditácia účastníkov;
 • yypracovanie projektového návrhu expozície, prvkov grafickej úpravy, štandardnej inštalácie, výstavby a úpravy exkluzívnych stánkov;
 • technické vybavenie a manažér expozície;
 • dopravno-expedičné služby;
 • umiestnenie informácií o účastníkoch vo výstavnom katalógu;
 • umiestnenie informácií o výstave a účastníkoch v zahraničných médiách, sociálnych sieťach;
 • príprava prezentačných a polygrafických materiálov;
 • organizácia výjazdu;
 • administrácia podujatia (riešenie otázok spojených s organizáciou stánku a prácou delegácie účastníka na výstavnom podujatí, pozvanie cieľových návštevníkov, príprava programu práce expozície vrátane prezentácie, stretnutí, rozhovorov a ďalšie.);
 • určenie B2B. stretnutí a organizácia podnikateľského programu;
 • vykonávanie programu obchodnej misie.

Pridať komentár