Výstavy na Slovensku

2019

od 16 do 20 októbra 2019

Moddom 2019 - Medzinárodná výstava nábytku, kancelárskeho zariadenia a interiérového dizajnu

od 5 do 6 novembra 2019

Gaudeamus Nitra 2019 - Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania

od 6 do 9 novembra 2019

Gastra & Culinary 2019 - Výstava o trendoch v modernej gastronómii, potravinách, nápojoch a zdravom životnom štýle

od 7 do 10 novembra 2019

Biblioteka 2019 и Pedagogika 2019 - Medzinárodný knižný veľtrh a výstava vzdelávacej a didaktickej techniky

od 7 do 10 novembra 2019

Mineraly Bratislava 2019 - Výstava nerastov a drahých kameňov

od 4 do 22 decembra 2019

Dni Vianoc 2019 - Výstava - Vianočné trhy

2020

od 23 do 26 januára 2020

ITF SLOVAKIATOUR 2020 - Medzinárodná Turistická výstava v Bratislave

od 23 do 26 januára 2020

Danubius GASTRO 2020 - Medzinárodná výstava venovaná gastronómii

od 23 do 26 januára 2020

Hunting and Leisure & Fishing and Leisure 2020 - výstavy venované lovu, rybolovu a rekreácii